BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Adresa a tel. čísla

Kde nás nájdete?

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.BPMK budova1
Južné nábrežie č. 13
042 19  Košice
IČO: 44 518 684
DIČ: 202 272 2075

IČ DPH: SK 202 272 2075
Deň zápisu:  29.11.2008

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Košice I., vložka 22846/V

Bankové spojenie: SK 510200 0000 0030 7256 6955  VÚB, a.s Košice

Spoločnosť je právnym nástupcom
zanikajúcej spoločnosti,obchodné meno:
Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 68, 040 01 Košice
IČO: 31 682 421

Kontakty

Úsek riaditeľa – konateľa
Oddelenie kancelárie konateľa : +421 55 78 71 353
Podateľňa- ústredňa: +421 55 78 71 301
Marketing: +421 55 7871 324

Úsek finančný:
Sekretariát: +421 55 78 71 332

Úsek technický:
Sekretariát: +421 55 78 71 353
Prevádzka obecných bytov:      +421 55 78 71 340
Prevádzka vlastníckych bytov: +421 55 78 71 374375
Prevádzka vlastníckych bytov: +421 55 78 71 348

Poruchová služba 24hod :mapa bpmk
Dispečing: +421 55 78 71 301
                  +421 55 7871 345
                  +421 917 880 051

E-mailový kontakt:
bpmk@bpmk.sk
dsvb@bpmk.sk
marketing@bpmk.sk