Aktuality

Vyhlasujeme ponukové konanie na voľné nebytové priestory


viac informácií....

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory


Súťažný formulár
...viac infornácií k OVS

D ô L E Ž I T É !!! Oznam o PRESŤAHOVANÍ - SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV do Hlavnej budovy , Južné nábrežie 13


DôLežité!!!    OZNAM O PRESŤAHOVANÍ - SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV - do Hlavnej budovy na Južnom nábreží 13

POKYNY pre ZÁUJEMCOV o ODKÚPENIE POZEMKU POD BYTOVKOU alebo PRIĽAHLÉHO vo VLASTNÍCTVE MESTA


BPMK, s.r.o. je na základe mandátnej zmluvy s Mestom Košice poverené v tejto veci jednať. Formuláre a tlačivá  na stiahnutie Ste vlastníkom bytu, resp. nebytového priestoru a chcete...