Aktuality

Vyhlásenie na ponukové konanie na voľné nebytové priestory


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“) vyhlasuje ponukové konanie na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného...

POKYNY pre ZÁUJEMCOV o ODKÚPENIE POZEMKU POD BYTOVKOU alebo PRIĽAHLÉHO vo VLASTNÍCTVE MESTA


BPMK, s.r.o. je na základe mandátnej zmluvy s Mestom Košice poverené v tejto veci jednať. Formuláre a tlačivá  na stiahnutie Ste vlastníkom bytu, resp. nebytového priestoru a chcete...

BPMK vyhlasuje ponukové konanie


BPMK vyhlasuje ponukové konanie a oznamuje, že pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ostatné organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby stanovuje zľavu až do výšky 90 % z minimálnej ceny nájomného vybraných...

PONUKA na VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO "MURÁR , PODLAHÁR PVC"


Dňa 18.04.2019  uverejnená ponuka na voľné miesto MURÁR a PODLAHÁR PVC- klik TU !!! suhlas-na-ucely-evidencie-uchadzaca-o-zamestnanie- prečítaj