Zmluvy (December 2023)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
01.12.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/NZ/NP/2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/NZ/NP/2023 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hlavná 68, 040 01 Košice, IČO: 470309 Zmluva
01.12.2023 Dohoda o skončení nájmu Dohoda o skončení nájmu Ing. Jana Vinclérová, Němcovej 16, 040 01 Košice Zmluva