Zmluvy (Marec 2023)


Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
16.03.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 2107/2022/ZZ Doplnenie chýbajúcich údajov Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluva
16.03.2023 40/NZ/NP/2016 Dohoda o skončení zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 40/NZ/NP/2016 PSG Consulting, Sokolovská 7, 040 11 Košice, IČO: 36197734 Zmluva
15.03.2023 2022001884 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2022001884 Mesto Košice Zmluva
15.03.2023 2023000488 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2022001864 Mesto Košice Zmluva
15.03.2023 2023000489 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022001865 o poskytovaní činností a služieb - Komplexná správa objektu MMK Mesto Košice Zmluva
15.03.2023 2023000490 Dodatok č. 25 k Zmluve o výkone správy majetku mesta Košice č. 1336/2008 Mesto Košice Zmluva
15.03.2023 Mimosúdna dohoda Mimosúdna dohoda o sporných nárokoch Ing. Ján Paľo Zmluva
14.03.2023 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach Uznanie dlhu a dohoda o splátkach Pavel Samko Zmluva
08.03.2023 007/Z/2023 Zmluva č. 2023000445 Mesto Košice , Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 691135 Zmluva
08.03.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/280/2015 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/280/2015 Helga Sabová Zmluva
07.03.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/34/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/34/2019 Róbert Balog Zmluva
07.03.2023 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. NZ/392/2017 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. NZ/392/2017 Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512 Zmluva
07.03.2023 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. NZ/456/2018 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. NZ/456/2018 Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512 Zmluva
07.03.2023 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. NZ/472/2015 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. NZ/472/2015 Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512 Zmluva
07.03.2023 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. NZ/498/2015 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. NZ/498/2015 Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice, IČO: 31299512 Zmluva
06.03.2023 8/NZ/NP/2018 Dodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/NZ/NP/2018 Alexandra Lukačková - COSMO Zmluva
06.03.2023 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely Pavol Hricko Zmluva
03.03.2023 006/Z/2023 Servisná zmluva č. 7919008448 Viessmann, s.r.o., Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31388841 Zmluva