ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA-Poliklinika

**********************************************

Poliklinika KVP, Košice

Kontakt:

Adresa: Cottbuská 13 040 23 , Košice 2 - Sídlisko KVP
KONTAKT : +421 918 672 037
E-MAIL:  bpmk@bpmk.sk
**********************************************************************************

Poliklinika Ťahanovce, Košice

Kontakt:

040 13 , Košice-Sídlisko Ťahanovce
 KONTAKT :  +421 918 672 038
E-MAIL:  bpmk@bpmk.sk
***********************************************************************************

Správca objektu a možnosti prenájmu:

bpmk@bpmk.sk        +421  905  868  164