Vyhlasujeme verejnú súťaž na voľné nebytové priestory

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,

Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“)

 

vyhlasuje

ponukové konanie na mieste

o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK

(v podaniach nie sú zahrnuté ceny za služby, ktoré budú zarátané v rámci mesačného zálohového predpisu)

 

BPMK oznamuje, že pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ostatné organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby stanovuje zľavu až do výšky  90 % z minimálnej ceny nájomného  vybraných nebytových priestorov v objekte Magistrátu mesta Košice a vybraných priestorov na ulici Hlavná č. 68 a Hlavná 70 v Košiciach

 

 

Žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť na ponukovom konaní potvrdili najneskôr do 11:00 h v pondelok, v ktorý sa plánujú zúčastniť ponukového konania, a to emailom na bpmk@bpmk.sk alebo telefonicky na 055/78 71 307.

 

Predmet ponukového konania na mieste:

predmetom ponukového konania na mieste je nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK, a to:

 

 

Priestory v objekte Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice:

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 28, m.č. 29, m.č.30, m.č.31 nachádzajúci sa v trakte F na nástupnom

podlaží vo výmere 212,41 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 139,15 m², za účelom využitia ako:

sklad, archív, administratívny priestor

najnižšie podanie je vo výške 152,89 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 186,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena za dodávku elektrickej energie vo výške 100,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 400,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 72, m.č. 73 nachádzajúci sa v trakte G na nástupnom podlaží vo výmere 27,43 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 17,97 m², za účelom využitia: sklad

najnižšie podanie je vo výške 19,89 € / mesiac za celý nebytový priestor najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 46,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena za dodávku elektrickej energie vo výške 13,51 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 45,10 € / mesiac bez DPH)

 

 1. priestor vľavo od hlavného vchodu MMK z vonkajšej strany na nástupnom podlaží vo výmere 1 m² za účelom využitia na umiestnenie predajného automatu

najnižšie podanie je vo výške 30,00 € / mesiac za celý priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

 

Termín ohliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Ing. Róbert Gáspár, a to telefonicky na čísle: 0918 756 883

 

 

 

Priestory v objekte Zdravotnícke stredisko Ťahanovce, Americká trieda 17, Košice:

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 0.46 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 5,29 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 1,20 m², za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 3,35 € / mesiac za nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 9,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 9,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č.173 nachádzajúci sa na prízemí vo výmere 39,17 m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 19,43 m² za účelom využitia ako:

predajňa nepotravinárskeho sortimentu, sklad

najnižšie podanie je vo výške 36,85 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

v prípade, ak za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 27,06 € / mesiac za nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 98,09 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 48,65 € / mesiac bez DPH)

 

 

Termín ohliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Ing. Róbert Gáspár, a to telefonicky na čísle: 0918 756 883

 

 

 

Priestory v objekte Poliklinika KVP, Cottbuská č. 13, Košice:

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 0.09, m.č. 0.11, m.č. 14 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 15,64 m²  s prislúchajúcim  podielom spoločných priestorov v o  výmere 6,65 m2 a servisných priestorov vo výmere 6,53 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 13,39 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 48,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 45,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 0.15, m.č. 0.20, m.č. 21 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 27,45 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 10,32m² a servisných priestorov vo výmere 6,94 m² za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 21,26 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 66,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 64,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č.0.16 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 27,03 m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 12,50 m², za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 18,48 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 61,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 28,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č.0.19 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 10,55 m² prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 3,17 m2, za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 6,84 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 25,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 17,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 0.25 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 10,65 m² s vchodom z vonku bez spoločných  priestorov za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 6,21 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 19,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 16,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 0.32 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 15,08 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 4,53 m², za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 9,78 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 35,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 29,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 3.05 nachádzajúci sa na 2. poschodí vo výmere 1,53 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 0,62 m², za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 1,03 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 5 € / mesiac bez DPH (bez vody, elektrina je v priestore)

(bez vykurovania)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č.404 nachádzajúci sa v podkroví vo výmere 16,32 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 6,63 m², za účelom využitia ako:

sklad

najnižšie podanie je vo výške 10,96 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 40,00 € / mesiac bez DPH)

(bez vykurovania)

 

 

Termín ohliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Zuzana Spišáková,  a to telefonicky na čísle: 0915 697 585

 

 

Parkovacie miesta v objekte budovy na ulici Hlavná č. 68 v Košiciach:

 

parkovacie miesto č. 11 s plochou 11,04 m²

     najnižšie podanie je vo výške   95,00  € / mesiac bez DPH

     (predpokladaná cena služieb za upratovanie dvora vo výške    7,00  € / mesiac bez DPH)

 

Priestory v objekte budovy na ulici Hlavná č. 68 v Košiciach:

 

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 3.22nachádzajúci sa v trakte B na III. poschodí vo výmere  13,40  m² s podielom spoločných priestorov vo výmere 4,86 m² v prípade, ak za účelom využitia ako:

obchodná kancelária, 

najnižšie podanie je vo výške   65,51  € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

(predpokladaná cena služieb vo výške    21,00  € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške     23,00  € / mesiac bez DPH)

 

v prípade, ak za účelom využitia ako:

administratívny priestor, ateliér, služby - vzdelávacie kurzy, jazykové školy,

kultúra, šport, nezisková organizácia

najnižšie podanie je vo výške   41,39  € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške    21,00  € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške     23,00  € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 4.07nachádzajúci sa v trakte B na IV. poschodí vo výmere  13,90  m² s podielom spoločných priestorov vo výmere 5,98 m² v prípade, ak za účelom využitia ako:

obchodná kancelária, 

najnižšie podanie je vo výške   86,00  € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške   27,00  € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške    31,00  € / mesiac bez DPH)

 

v prípade, ak za účelom využitia ako:

administratívny priestor, ateliér, služby - vzdelávacie kurzy, jazykové školy,

kultúra, šport, nezisková organizácia

najnižšie podanie je vo výške   56,00  € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške    27,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške    31,00  € / mesiac bez DPH)

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 4.08nachádzajúci sa v trakte B na IV. poschodí vo výmere 17,50 m² s podielom spoločných priestorov vo výmere 7,53 m²

v prípade, ak za účelom využitia ako:

obchodná kancelária, 

najnižšie podanie je vo výške  108,00  € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške   33,00  € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške    39,00  € / mesiac bez DPH)

 

v prípade, ak za účelom využitia ako:

administratívny priestor, ateliér, služby - vzdelávacie kurzy, jazykové školy,

kultúra, šport, nezisková organizácia

najnižšie podanie je vo výške   69,00  € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac.

 

(predpokladaná cena služieb vo výške    33,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške    39,00  € / mesiac bez DPH).

 

 1. nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 4.10 nachádzajúci sa v trakte B na 4. poschodí vo výmere 14,60 m² s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 6,28 m², ak za účelom využitia ako:

obchodná kancelária, administratívny priestor, ateliér, služby  -  vzdelávacie kurzy, jazykové školy, kultúra, šport, nezisková organizácia

najnižšie podanie je vo výške 47,40 € / mesiac za celý nebytový priestor

najnižšie prihodenie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac. 

 

(predpokladaná cena služieb vo výške 27,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 28,00 € / mesiac bez DPH)

 

 

Termín ohliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Zuzana Spišáková,  a to telefonicky na čísle: 0915 697 585

 

 

Priestory v objekte budovy na ulici Hlavná 70 Košice:

 1. Nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 1.18, 1.19 nachádzajúci sa v trakte C na 1. poschodí vo výmere 57,70 m2s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 18,20 m2, za účelom využitia ako

administratívny priestor, služby

najnižšie podanie je vo výške 111,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 97,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 116,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. Nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 1.18, 1.19 nachádzajúci sa v trakte C na 1. poschodí vo výmere 57,70 m2s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 18,20 m2, za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

najnižšie podanie je vo výške 176,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac

 

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 97,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 116,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. Nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 2.22, 2.23, 2.24, 2.21 nachádzajúci sa v trakte C na 2. poschodí vo výmere 62,40 m2s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 24,30 m2, za účelom využitia ako:

administratívny priestor, služby

najnižšie podanie je vo výške 123,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac

 

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 116,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 133,00 € / mesiac bez DPH)

 

 1. Nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 2.22, 2.23, 2.24, 2.21 nachádzajúci sa v trakte C na 2. poschodí vo výmere 62,40 m2s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 24,30 m2, za účelom využitia ako:

obchodná kancelária

najnižšie podanie je vo výške 180,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor

najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac

 

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 116,00 € / mesiac bez DPH)

(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 133,00 € / mesiac bez DPH)

 

Nebytový priestor v objekte na Lofflerovej  2

 

 1. Nebytový priestor pozostávajúci z m.č. 0.12 nachádzajúci sa v suteréne vo výmere 19,00m2 s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 5,44 m2, za účelom využitia ako:


skladový priestor
najnižšie podanie je vo výške 40,00 € / mesiac bez DPH za celý nebytový priestor
najnižšie podanie na predmet nájmu je vo výške o 1 € / mesiac

(predpokladaná cena zálohy služieb vo výške 18,00 € / mesiac bez DPH)
(predpokladaná cena zálohy za dodávku tepla vo výške 17,50 € / mesiac bez DPH)

 

 

Termín ohliadky si je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní u správcu priestoru:

Zuzana Spišáková,  a to telefonicky na čísle: 0915 697 585

 

 

Záujemca ponukového konania na mieste:

Záujemcom ponukového konania na mieste je podnikateľ alebo fyzická osoba (FO môže dať podanie len na využitie priestoru ako sklad alebo ateliér), ktorá sa zúčastní ponukového konania na mieste v súlade s požiadavkami špecifikovanými v podmienkach ponukového konania na mieste.

 

Podmienky ponukového konania na mieste:

Za platne predloženú ponuku sa považuje ponuka, ktorú záujemca predloží zástupcovi BPMK na mieste ponukového konania. Záujemca má možnosť okamžite a na mieste reagovať na ponuku iného záujemcu formou predloženia novej ponuky vo výške minimálne najnižšieho prihodenia na predmet nájmu.

 

Miesto a termín ponukového konania na mieste:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční v sídle BPMK na Južnom nábreží č. 13 v Košiciach, v zasadačke na 1. poschodí, a to:

 

 

každý pondelok v čase o 14:00 hod.

                                    každú stredu v čase o 14:00 hod.

 

 

(v prípade, ak na pondelok pripadne deň pracovného pokoja, ponukové konanie sa v rovnakom čase a na rovnakom mieste uskutoční v najbližší pracovný deň).

 

 

Žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť na ponukovom konaní potvrdili najneskôr do 11:00 h v pondelok, resp. v stredu, v deň v ktorý sa plánujú zúčastniť ponukového konania, a to emailom na bpmk@bpmk.sk alebo telefonicky na 055/78 71 307.

 

 

V prípade doplnenia ponukového konania na mieste o nové voľné nebytové priestory, o tieto nebytové priestory sa môže záujemca uchádzať v najbližší termín ponukového konania na mieste po uplynutí 15 – tich dní odo dňa jeho zverejnenia.

 

 

Vyhodnotenie ponukového konania na mieste:

BPMK vyhlási výsledok ponukového konania na mieste okamihom ukončenia ponukového konania na mieste. Oznámenie o výsledku sa nebude zasielať. S víťazom ponukového konania na mieste bude uzatvorená Zmluva o podnájme nebytových priestorov, resp. Zmluva o nájme, a to do 15 dní od ukončenia ponukového konania. Víťaz ponukového konania na mieste je povinný okamihom oznámenia o víťazstve vložiť do pokladne BPMK finančnú zábezpeku vo výške 100 €, v opačnom prípade nebude s víťazom uzatvorená Zmluva.

 

 

Vyhlasovateľ ponukového konania na mieste si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo ponukové konanie na mieste zrušiť, a to aj jednotlivo pre konkrétnu ponuku, ako aj meniť uvedené podmienky ponukového konania na mieste, a to až do okamihu ukončenia ponukového konania na mieste.

 

 

Pre bližšie informácie o podmienkach a priebehu ponukového konania na mieste sa môžete obrátiť na:

JUDr. Saxová, a to telefonicky na čísle: 0917 880 061

 

 

Vzor Zmluvy o podnájme nebytových priestorov bude záujemcom dispozícii k nahliadnutiu počas ponukového konania na mieste.

 

 

V Košiciach, dňa 15.4. 2020

 

 

 

 

 

                                                                                                          Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                                                                                              Ing. Peter Vrábel, konateľ