Verejné obstarávanie

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Príloha
125. 18.09.2020 Dodávka a montáž mechanických zábran ochranných sieti proti sadaniu a hniezdeniu vtáctva viac informácií
124. 11.09.2020 Nákup výpočtovej techniky a ostatného príslušenstva pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií
123. 11.09.2020 Nákup licencií Office 365 E1, Office 365 E3, Enterprise Mobility + Security E3, Eset viac informácií...
122. 10.09.2020 Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na nekomerčné účely. viac informácií...
121. 10.09.2020 Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn / tlak kotolní na komerčné účely. viac informácií...
120. 09.09.2020 Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing viac informácií...
119. 09.09.2020 Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing viac informácií...
118. 09.09.2020 Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing viac informácií...
117. 20.08.2020 Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice viac informácií...
116. 20.08.2020 Oprava strechy na poliklinike KVP, Cottbuská 13, 040 23 Košice viac informácií...
115. 20.08.2020 Oprava strechy na budove Magistrátu mesta Košice viac informácií...
114. 06.08.2020 Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií...
113. 27.07.2020 Oprava podlahy chodby v objekte MŠ Muškátová 7, Košice viac informácií...
112. 24.07.2020 Dodávka a montáž výťahu na prevoz stravy v ŠJ/MŠ Obrancov mieru 20, Košice. viac informácií...
111. 24.07.2020 Dodávka a montáž výťahu na prevoz stravy v ŠJ/MŠ Hronská 7, Košice. viac informácií...
110. 24.07.2020 Likvidácia a spracovanie odpadov pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií...
109. 24.07.2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V. viac informácií...
108. 24.07.2020 Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií...
107. 23.07.2020 Zriadenie a poskytovanie garantovaného optického internetového pripojenia so záložným pripojením pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií...
106. 15.07.2020 Rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení MŠ Hronská 7, Košice viac informácií...
105. 15.07.2020 Oprava fasády v objekte MŠ Čínska 24, Košice viac informácií...
104. 16.06.2020 Rozšírenie systému DOMUS o moduly Výroba tepla, Mzdy a personalistika viac informácií...
103. 15.06.2020 Oznam o obchodnej verejnej súťaži platná od 18.6.2020 do 2.7.2020 Oznam OVS NP 21.5.2020.pdf
102. 03.06.2020 Nákup a dodávka pracovných prostriedkov (OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o. viac informácií...
101. 03.06.2020 Profilový materiál pre zámočníkov BPMK, s.r.o. viac informácií...
100. 03.06.2020 Nákup a dodávka keramickej dlažby a obkladu pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií...
99. 01.06.2020 Deratizačné služby pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií...
98. 18.05.2020 Oznam o obchodnej verejnej súťaži platná od 21.05.2020 do 4.06.2020 oznam OVS 18.6.2020 NP.pdf
97. 15.05.2020 Odstránenie bytového domu Hrebendova 30-32, Luník IX - Košice viac informácií...
96. 04.05.2020 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ. viac informácií...
95. 13.03.2020 Prenosné dopravné značenie pozemných komunikácií viac informácií...
94. 03.03.2020 Železiarsky materiál pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií...
93. 03.03.2020 Profilový materiál pre zámočníkov BPMK, s.r.o viac informácií...
92. 27.02.2020 Stravné poukážky pre zamestnancov viac informácií...
91. 24.02.2020 Nákup a dodávka PVC podlahovej krytiny pre potreby BPMK, s.r.o. viac informácií.....
90. 24.02.2020 Nákup a dodávka pracovných prostriedkov ( OOPP) pre zamestnancov BPMK, s.r.o. viac informácií....
89. 21.02.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory oznam
88. 23.01.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory viac informácií...
87. 21.01.2020 BPMK vyhlásil verejnú súťaž Z20201023 na Dopravné značky a príslušenstvo viac informácií...
86. 02.01.2020 Vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK s.r.o. ...viac informácií
85. 28.11.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory Oznam k OVS Súťažné podklady k OVS
84. 08.11.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory ...viac informácií
83. 17.10.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory Súťažný formulár ...viac infornácií k OVS
82. 01.10.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory oznam OVS 30 9 2019 NP bez foto.pdf
81. 10.09.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory viac informácií....
80. 10.09.2019 Ponuka na krátkodobý prenájom ŠPORTOVA HALA Hviezdoslavova - 0917880061 Oznam o OVS Športová Hala Sutazny formular.pdf Sutazny formular.doc
79. 09.08.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory viac informácií....
78. 15.07.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory ....viac informácií
77. 06.04.2019 OVS od 06.05.2019 do 20.05.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-6_5_2019-NP.pdf
76. 15.03.2019 OVS od 15.04.2019 do 29.04.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-27.5.2019-NP.pdf
75. 25.02.2019 OVS od 25.03.2019 do 08.04.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-25.3.2019-NP.pdf
74. 07.02.2019 OVS na reklamné obrazovky-LCD monitory v objekte POLIKLINIKY do 7.3.2019 súťažné-podmienky-obrazovky-LCD-2.pdf
73. 28.01.2019 OVS od 28.02.2019 do 14.03.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-28.2.2019-NP.pdf
72. 31.12.2018 OVS od 31.1.2019 do 14.2.201 na voľné NEBYTOVÉ PRIESTORY oznam_OVS%2031.1.2019_NP.pdf
71. 08.12.2018 OVS od 08.01.2019 do 22.01.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-8.1.2019-NP.pdf
70. 20.11.2018 OVS od 20.12.2018 do 16.01.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY OVS-Hlavná-100-oznámenie-16.1.2019.pdf Hlavna-100 súťažné podklady
69. 05.11.2018 OVS od 05.12.2018 do 19.12.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-5.12.2018-do-19.12.2018.pdf
68. 01.11.2018 formular-sutazneho-navrhu formulár-sútazného-návrhu.pdf suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov-ovs
67. 15.10.2018 OVS Hlavna 100 od 15.11.2018 do 5.12.2018 Hlavna-100-OVS-1-1.pdf ovs-hlavna-100-oznamenie
66. 04.10.2018 OVS od 04.11.2018 do 28.11.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-14.11.2018-NP.pdf
65. 22.09.2018 OVS od 22.10.2018 do 05.11.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-22.10.2018-05.11.2018-NP.pdf
64. 04.09.2018 OVS od 4.10.2018 do 18.10.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-4.10.2018-NP.pdf
63. 10.08.2018 OVS na voľné nebytové priestory oznam-OVS-13.7.2018-NPGPM.pdf od-10-09-2018-do-24-09-2018
62. 01.08.2018 OVS-virtina-alzbetina-12 Ponuka-vitírna-Alžbetina-12.pdf
61. 20.07.2018 OVS od 20-8-2018 do 3.9.2018 NEBYTY oznam-OVS-20-8-2018.pdf
60. 01.07.2018 OVS od 31.7.2018 do 14.8.2018 NEBYTY OVS.pdf
59. 13.06.2018 OVS-od 13.7.2018 do 27.7.2018 na NEBYTOVE PRIESTORY oznam-OVS-13.7.2018-NPGPM.pdf
58. 12.06.2018 OVS na nebytové priestory od 12.7.2018-do 27.7.2018 oznam-OVS-13.7.2018-NPGPM.pdf
57. 01.06.2018 obchodnú verejnú súťaž HLAVNA 59 ovs-historicka-radnica.pdf OVS na ine NEBYTOVE PRIESTORY
56. 15.05.2018 OVS-hlavna-100-od 15.6.2018 do 9.7.2018 OVS-Hlavná-100-oznámenie-1.pdf OVS-ine-NEBYTOVE PRIESTORY
55. 15.05.2018 OVS-Kovacska-34-1 od 15.6.2018 do 29.6.2018 oznam-OVS-15.6.Kováč-34-1.pdf
54. 28.04.2018 OVS-hlavna-59 od 28.5.2018 do 11.6.2018 OVS-Hlavna-59.pdf OVS-ine-NEBYTOVE PRIESTORY
53. 23.04.2018 OVS-hlavna-100- od 23.5.2018 do 11.6.2018 OVS-Hlavná-100-oznámenie.pdf
52. 04.04.2018 OVS-Hlavna-59 od 4.5.2018 do 18.5.2018 oznam-OVS-4.5.2018-Hlavná-59.pdf OVS-ine NEBYTOVE PRIESTORY
51. 12.03.2018 oznam-ovs-od 12.4.2018 do 26.4.2018 NEBYTY oznam-OVS-12.4.2018-NPGPM.pdf
50. 12.03.2018 OVS-historicka-radnica-Hlavna59-od 12.4.2018 do 26.4.2018 ovs-historicka-radnica.pdf
49. 22.02.2018 obchodnú verejnú súťaž od 22.03.2018 do 05.04.2018 oznam-OVS-22.3.2018-NV.pdf
48. 22.02.2018 oznam o obchodnej verejnej súťaže od 22-03-2018 do 05-04-2018 Hlavná 59 oznam-ovs-22.3.2018-Hlavná-59.pdf
47. 22.02.2018 oznam obchodnej verejnej súťaže od 22.03.2018-05.04.2018 oznam-OVS-22.3.2018-NV.pdf
46. 01.02.2018 oznam obchodnej verejnej súťaže od 1.3.2018 do 15.3.2018 oznamOVS1.3.2018.doc
45. 03.12.2017 oznam obchodnej verejnej súťaže od 3.1.2018 do 17.1.2018 oznam-OVS-3.1.2018-NV-2.doc
44. 27.11.2017 oznam obchodnej verejnej súťaže od 27.12.2017 do 12.1.2018 oznam-OVS-27.12.2017.doc
43. 06.11.2017 oznam-obchodna-verejna-sutaz-od-6-12-2017-do-20-12-2017 oznam-OVS-6.12.2017-NV-2.pdf
42. 16.10.2017 Oznam-obchodna-verejne-sutaz1od-16-11-2017-do-30-11-2017 oznam-OVS-16.11.2017-NV.pdf
41. 04.09.2017 Oznam-obchodné-verejna-sutaz-od-04-10-2017-do-18-10-2017-NEBYTY oznam-OVS-4.10.2017-NV-1.pdf
40. 23.07.2017 Oznam-obchodna-verejne-sutaz-od-23-8-2017-do-3-9-2017-NEBYTY oznam-OVS-23.8.2017-NV.doc
39. 07.05.2017 oznam ovs na reklamné plochy POLIKLINIKA ŤAHANOVCE od 7.6.2017 do 22.6.2017 súťažné-podmienky-REKLAMA-múr-Ťahanovce-7.6.2017-1.pdf
38. 07.05.2017 oznam-ovs-na-volne-nebytové-priestory-v správe-BPMK-platné-od-7-6-2017-do-22-6-2017 oznam-OVS-7.6.2017.pdf
37. 16.04.2017 oznam-na-volne-nebytove-priestory v spáve BPMK od -16-5-2017-do 30.05.2017 oznam-OVS-16.5.2017.pdf
36. 27.03.2017 oznam-OVS-od 27.4.2017 do 11.5.2017 na volne nebytové priestory v správe BPMK oznam-OVS-27.4.2017.pdf
35. 06.03.2017 oznam-ovs-od-06-04-2017- do 20-04-2017 na volne nebytové priestory v správe oznam-OVS-10.3.2017.pdf
34. 10.02.2017 oznam-ovs-od-10-3-2017-do-24-03-2017 oznam-OVS-10.3.2017.pdf oznam-obchodná-verejná-sutaz-VOLNY-NEBYTOVY-PRIESTOR-Hlavna-59
33. 26.12.2016 oznam-obchodná-verejná-súťaž-naVOLNE-NEBYTOVÉ-PRIESTORY-od-26-1-2017 oznam-OVS-26.1.2017.pdf
32. 05.12.2016 oznam-obchodna-verejna-sutaz-od-5-1-2017 do 19-01-2017 oznam-ovs-5.1.2017.pdf
31. 22.11.2016 Obchodná verejná súťaž od 22.12.2016-13.01.2016-na VOLNE Nebytové priestory oznam-OVS-22122015-13012015.pdf
30. 19.11.2016 oznam obchodna verejna sutaz od 19-12-2016 do 13-01-2017 oznam-ovs-19.12.2016-1.pdf
29. 08.11.2016 Oznam-obchodna-verejna-sutaz-Hlavna59-od 8.12.2016 do 22.12.2016 oznam-ovs-8.12.2016.pdf
28. 16.10.2016 oznam-ovs-16-11-2016 oznam-ovs-16.11.2016.pdf
27. 12.09.2016 oznam-ovs-12-10-2016 oznam-ovs-12.10.2016.pdf
26. 14.08.2016 oznam-ovs-14-9-2016 oznam-ovs-14.9.20161.pdf
25. 01.08.2016 oznam-ovs-hrnciarska-19 oznam-OVS-Hrnciarska-19.pdf oznam-OVS-Hrnciarska-15.pdf Oznam-o-zru�en�-OVS-Hrn�iarska-19.pdf
24. 17.07.2016 oznam-ovs-17-8-2016 oznam-ovs-17.8.2016.pdf
23. 04.06.2016 oznam_ovs_na volne nebytove priestory od 4.7.2016 do 18.7.2016 oznam_ovs_4_7_2016.pdf
22. 01.06.2016 Oznam o zrušení OVS Hlavná 59 Oznam-o-zrušení-OVS-Hlavná-59.pdf
21. 01.05.2016 Obchodna Verejna Sutaz na VOLNE Nebytove Priestory od 01.06.2016 do 15.06.2016 oznam-ovs-1.6.2016.pdf
20. 01.05.2016 Oznam - OVS - oznam TR.SNP 48/A - kuchyňa jedáleň OVS-oznam-TR.SNP-kuchyňa-jedáleň.pdf
19. 05.04.2016 Oznam - OVS na volne NEBYTOVE PRIESTORY od 05.05.2016 do 19.05.2016 oznam-ovs-05052016-19052016.pdf
18. 07.03.2016 Oznam - OVS na VOLNE Nebytove Priestory od 07.04.2016 do 21.04.2016 oznam-ovs07042016-21042016.pdf
17. 16.02.2016 Oznam OVS na VOLNE Nebytove priestory od 16.03.2016 do 30.03.2016 oznam-ovs-1603201630032016.pdf
16. 19.01.2016 Oznam OVS na VOLNE Nebytove priestory od 19.02.2016 do 04.03.2016 Oznam-ovs-19022016-04032016.pdf
15. 22.11.2015 Oznam-OVS-Hlavna68 od 22.12.2015 do 13.01-2016 oznam-OVS-Hlavna68.pdf
14. 24.10.2015 Obchodná verejná súťaž od 24.11.2015-08.12.2015 oznam-ovs-24112015-08122015.pdf
13. 24.10.2015 Obchodná Verejná súťaž Hlavná 68 - 24.11.2015-08.12.2015 oznam-OVS-Hlavnďż˝-68-24112015-08122015.pdf
12. 20.09.2015 Obchodná Verejná súťaž od 20.10.2015-03.11.2015 oznamOVS-20102015-03112015.pdf
11. 20.09.2015 Obchodná Verejná súťaž Hlavna 68 - 20.10.2015-03.11.2015 oznam-OVS-Hlavna-68-20.10.pdf
10. 18.08.2015 Obchodná Verejná súťaž od 18.09.2015-02.10.2015 oznam-ovs-18.9.-2.10.pdf
9. 18.08.2015 Obchodná Verejná súťaž Hlavna 68 - 18.09.2015-02.10.2015 oznam-OVS-Hlavna-68-18.9.-2.10.2015..pdf
8. 26.07.2015 Obchodná Verejná súťaž 26.8.2015-09.09.2015 oznam_ovs_26_8_2015.pdf
7. 26.07.2015 Obchodná Verejná súťaž Hlavna 68 od 26.08.2015-09.09.2015 oznam_OVS_Hlavnďż˝_68-26_8_2015.pdf
6. 24.10.2014 Obchodná verejná súťaž od 24.11.2014-05.12.2014 zoznam-NP-do-30.11.14.pdf
5. 28.09.2014 Obchodná verejná súťaž od 28.10.2014-11.11.2014 oznam-ovs-28.10.2014..pdf
4. 13.07.2014 Obchodná verejná súťaž od 13.8.2014 do 27.8.2014 oznam-ovs-13.8.2014.pdf
3. 04.05.2014 Obchodná verejná súťaž od 4.6.2014-19.6.2014 Ponuka-na-prenájom-NP-OVS-4.6.-19.6.2014-.1.pdf
2. 02.04.2014 Obchodná verejná súťaž od 2.5.2014-14.5.2014 oznam-ovs-2.5.2014.pdf
1. 27.01.2014 Obchodná verejná súťaž 27.2.2014-13.3.2014 oznam-ovs-27.2.2014.pdf