Vedúci oddelenia správy objektov

Vedúci oddelenia správy objektov

 

Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13

 

Mzdové podmienky: 1 260,00 EUR, osobné ohodnotenie, príplatok za riadenie

 

Termín nástupu: dohodou

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:                                  

 • riadenie oddelenia, rozdeľovanie pracovných úloh, kontrola ich plnenia
 • zodpovednosť za riadny chod oddelenia
 • zabezpečovanie realizácie komplexnej obnovy bytových domov, obnovy časti bytových domov spravovaných BPMK
 • zabezpečovanie úverových zdrojov a dotácií pre financovanie stavieb
 • spolupráca so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo všetkých oblastiach týkajúcich sa správy
 • účasť na schôdzach podľa potreby
 • kontrola a zabezpečovanie zákonnosti a výhodnosti zmlúv, ktorých účastníkom je BPMK, resp. vlastníci bytov a nebytových priestorov
 • kontrola a odsúhlasenie všetkých faktúr a objednávok týkajúcich sa správy bytov
 • zabezpečenie opráv a komplexnej údržby spravovaných bytových domov
 • zabezpečenie vyhotovenia a doručenia ročného vyúčtovania za služby spojené s bývaním
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi, príp. riešenie nezrovnalostí
 • príprava písomných hlasovaní v bytovom dome
 • samovzdelávanie sa v oblasti správy nehnuteľností
 • predkladanie všetkých žiadostí, dokladov, úhrad, ako aj ostatnej komunikácie so ŠFRB, ako aj ostatnými orgánmi štátnej správy a orgánov verejnej moci
 • operatívna denná mailová komunikácia
 • vybavovanie bežnej korešpondencie vrátane sledovania lehôt určených k vybaveniu
 • kontrola veľkých investičných akcií (zateplenie, strechy, schodíšť. okná a pod.)
 • vyhotovovanie štatistík a prehľadov na základe pokynov nadriadeného

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príspevok na stravu zamestnanca
 • príspevok do DDP
 • príspevok na športové aktivity
 • mobilný telefón aj na súkromné účely
 • zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Internet)
 • schopnosť flexibilného riešenia úloh
 • kultivovaný verbálny a písomný prejav
 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • iniciatívnosť
 • pozornosť a precíznosť
 • praktické myslenie
 • spoľahlivosť
 • sebaovládanie
 • prax v oblasti správy bytových domov
 • znalosť zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov
 • znalosť a skúsenosti so správcovským programom DOMUS výhodou

 

Vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

 

Dĺžka praxe: 3 roky

 

Informácie:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis s motivačným listom. Spoločnosť bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, pozvánkou na osobný pohovor. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

 

Kontakt: 055/7871 301

- e-mailom: bpmk@bpmk.sk

- poštou na adresu:        Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                               Južné nábrežie 13

                                               042 19  Košice