Údržba

V rámci našich aktivít poskytujeme aj nadštandardné služby. Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné portfólio služieb vrátane inštalatérskych, remeselných či elektrikárskych prác. Disponujeme vlastnými remeselníkmi, ktorí zabezpečujú rôzne údržbárske práce na základe požiadaviek klientov.

V rámci oddelenia údržby sú k dispozícii:

Inštalatéri

Realizujú drobné opravy kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia, rozvodov vody, ako aj výmeny zriaďovacích predmetov (batérie, vane, umývadlá, sporáky a iné) v bytoch, nebytových priestoroch, MŠ či ZŠ. V prípade požiadaviek vykonávajú v bytoch výmeny vodomerov, vykurovacích telies, ohrievacích telies a pod.

Remeselníci

Vykonávajú drobné zámočnícke opravy (výmena zámkov, opravy kovových dverí, jednoduché zváračské práce). Zameriavajú sa aj na výrobu a osadenie plotov, mreží, kovových brán a pod. Zabezpečujú v bytových a nebytových prietoroch výmenu PVC, kuchynských liniek, výmenu vchodových a interiérových dverí.

Elektrikári

V ich portfóliu sú drobné opravy a výmeny (ističov, poistiek, rozvodov a iné). Realizujú aj po revízne opravy v jednotlivých zariadeniach. Samozrejmosťou je aj revízia drobných spotrebičov.