Moderná technická správa a energetika

Naším prvoradým cieľom je spokojnosť klientov, pre ktorých zabezpečujeme komplexnú technickú správu a súhrnnú starostlivosť v rámci služieb energetiky. Inováciami sa snažíme modernizovať postupy a technológie technickej správy s cieľom poskytnúť klientom tie najmodernejšie služby a vysoko profesionálne metódy správcovstva.

Naše portfólio v rámci technickej správy a energetiky pozostáva:

  • Disponujeme vlastnými remeselníkmi, ktorí zabezpečujú údržbárske práce rôzneho charakteru 
  • Ponúkame podporu pri promptnom riešení požiadaviek – Helpdesk
  • Dojednáme najvýhodnejšie podmienky s dodávateľmi energií
  • Spracovávame a kontrolujeme došlé faktúry za teplo, vodu, elektrinu či plyn
  • Pripravujeme podklady na vyúčtovanie a rozpočítanie nákladov energií, na stanovenie zálohových platieb a pre celý energetický manažment
  • Pravidelne kontrolujeme technický stav VTZ a odstraňujeme prípadné poruchy či havárie
  • Sledujeme a implementujeme nové postupy a metódy pri rozvoji energetických systémov a technológií
  • Našim klientom sa snažíme sprostredkovať opatrenia v oblasti úspory energie na dosiahnutie čo najnižších nákladov pri odbere