Stavebná činnosť

BPMK, s.r.o. v rámci svojej činnosti ponúka aj stavebné práce. Na spravovaných domoch realizuje obnovy a nadstavby bytových domov, vykonáva kompletné rekonštrukcie bytov, rekonštrukcie a opravy striech, rekonštrukcie rozvodov médií(voda, kanalizácia, kúrenie, plyn) a kompletné zatepľovanie bytových domov. V rámci stavebných prác realizuje aj všetky remeselné práce, ktoré súvisia s obnovou bytových budov, ako napr. murárske práce, výmena okien a dverí, ukladanie podlahových krytín, dlažieb, obkladanie stien, maliarske práce, tesárske a klampiarske práce, zámočnícke práce, vodoinštalácie, elektroinštalácie, sanitárna inštalácia, inštalácie a opravy ústredného kúrenia a vetrania, plyno-inštalatérstvo, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.

 

Na stavby zabezpečujeme:

– projektovú dokumentáciu

– rozpočty

– stavebný dozor

– stavbyvedúceho

– vyškolených pracovníkov rôznych profesií

 

BPMK, s.r.o. má na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (vybraných druhov) udelenú licenciu vydanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o.

Obnova a nadstavba bytových domov na Herlianskej ulici č. 79-81 a 83-85

Obnova a nadstavba sociálneho bývania Golianova 30-31, Košice

Obnova bytového domu Južná trieda 23-27, Košice

Obnova bytového domu Popradská 72, Košice