Stavebná a remeselná výroba

V rámci nášho širokého spektra činností poskytujeme aj stavebné práce. Na bytových domoch realizujeme obnovy, vykonávame kompletné rekonštrukcie bytov a zatepľovanie bytových domov.

Vykonávame aj všetky remeselné práce, ktoré súvisia s obnovou bytových budov, ako napr. murárske práce, ukladanie podlahových krytín, dlažieb, obkladanie stien, maliarske práce, sadrokartónové konštrukcie, ako aj zabezpečenie výmeny okien a dverí, opravy striech a mnohé ďalšie.

Na realizáciu prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov máme udelenú licenciu vydanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o.