Stavbyvedúci

 

Stavbyvedúci

 

Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13

Mzdové podmienky: 1 048,00 EUR, osobné ohodnotenie, príplatok za riadenie

Termín nástupu: dohodou

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:                                  

 • riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe, vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku
 • zodpovedá za riadenie a koordinovanie činnosti na zverenej stavbe
 • v prípade projektovej dokumentácie vykonáva stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade s podmienkami stavebných povolení resp. podľa prípadných zmien a dodatkov
 • zodpovedá za riadenie a koordinovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
 • analyzuje výrobné procesy, postupy a harmonogramy s cieľom optimalizovať výkonnosť, efektívnosť a kvalitu, reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác
 • plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie
 • zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevenciu a požiarnu ochranu
 • včasná príprava podkladov, súpisov prác a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce
 • zodpovedá za riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov, koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov
 • vedie evidenciu dochádzky do zamestnania, evidenciu neprítomnosti pracovníkov na stavbe, kontroluje pridelených pracovníkov pri využívaní fondu pracovného času
 • zabezpečuje potrebné stroje, mechanizácie, zariadenia pre pridelených pracovníkov
 • spolupracuje na vyhlasovaní tendrov na dodávku materiálov, tovarov a služieb
 • spolupracuje pri tvorbe cenových ponúk a rozpočtov
 • vedenie osobných kariet podriadených pracovníkov
 • vykonávanie aj iných úloh podľa pokynov zamestnávateľa

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príspevok na stravu zamestnanca
 • príspevok do DDP
 • príspevok na športové aktivity
 • mobilný telefón aj na súkromné účely
 • zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • odborná spôsobilosť stavbyvedúci pre pozemné stavby
 • perfektné ovládanie technologických postupov
 • prax a skúsenosti pri riadení stavebných prác   
 • prirodzená autorita 
 • znalosť čítania projektovej dokumentácie
 • znalosti z oblasti BOZP, PO, ŽP, technické a technologické znalosti z oblasti realizácie stavieb,
 • znalosť STN,
 • znalosť všeobecne platných právnych predpisov, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Stavebný zákon, Zákonník práce, Zákon o cenách.

 

Vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

 

Dĺžka praxe: 5rokov

 

Informácie:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis s motivačným listom. Spoločnosť bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, pozvánkou na osobný pohovor. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

 

Kontakt: 055/7871 301

- e-mailom: bpmk@bpmk.sk

- poštou na adresu:        Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                               Južné nábrežie 13

                                               042 19  Košice