Správca bytov

Správca bytov

 

Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13

 

Mzdové podmienky:  1048 EUR/mesiac  + osobné hodnotenie

 

Termín nástupu: dohodou

 

 Náplň práce:  

 • komplexne spravovanie pridelených bytových domov a nebytových priestorov v správe Bytového podniku mesta Košice,
 • riadiť fungovanie bytového domu tak, aby bol zabezpečený dobrý technický stav bytového domu,
 • operatívne denné riešenie nahlásených porúch a závad v bytovom dome od prevzatia nahlášky, cez zabezpečenie odstránenia poruchy alebo závady,
 • riešenie havarijných situácii v pridelených bytových domov, prípadne nebytových priestorov,
 • spracovanie tabuľkových prehľadov o stave a čerpaní výberu z nájomného
 • vedenie evidencie odborných prehliadok a skúšok podľa platných STN vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení,
 • vybavovanie stránok zo strany nájomcov,
 • odpočty vodomerov v jednotlivých bytoch,
 • vystavovanie objednávok na základe rozhodnutia vlastníkov,
 • spracovanie podkladov k poistným zmluvám a riešenie poistných udalostí,
 • po ukončení prác kontroluje oprávnenosť fakturovaných prác dodávateľov,
 • vykonáva aj iné práce podľa pokynov svojho priameho nadriadeného,
 • účasť na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príspevok na stravu zamestnanca,
 • príspevok do DDP,
 • príspevok na športové aktivity,
 • príspevok na kultúrne akcie,
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily,
 • príspevok pri životných jubileách,
 • mobilný telefón aj na súkromné účely,
 • zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa.

 

Vzdelanie:

 • stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Internet)
 • schopnosť flexibilného riešenia úloh
 • kultivovaný verbálny a písomný prejav
 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • iniciatívnosť
 • pozornosť a precíznosť
 • praktické myslenie
 • spoľahlivosť
 • sebaovládanie
 • prax v oblasti správy bytových domov výhodou
 • znalosť zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov výhodou
 • znalosť a skúsenosti so správcovským programom DOMUS výhodou

 

Informácie:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis s motivačným listom. Spoločnosť bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, pozvánkou na osobný pohovor. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

 

Kontakt: 055/7871 301

- e-mailom: bpmk@bpmk.sk

- poštou na adresu:        Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                               Južné nábrežie 13

                                               042 19  Košice