Správa nebytových priestorov

NOVINKY :

Spoplatňovanie poskytovaných služieb a plnení nad rámec zákonných povinností správcu bytového domu a nebytových priestorov, vrátene investičných akcií – VPS 06/2014, platný od 1.12.2014

Príloha č.1-VPS-cenník služieb  (TU!)


Správa nebytových priestorov (ďalej len „NP“) BPMK, s.r.o. ako správca majetku mesta Košice vykonáva aj správcovskú činnosť nebytových priestorov (NP) vo vlastníctve Mesta Košice:

  • uzatvára Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle Štatútu mesta Košice a platných Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice,
  • voľné nebytové priestory pravidelne aktualizuje na stránke a na požiadanie robí obhliadky NP,
  • vypisuje obchodné verejné súťaže o najvhodnejší návrh ceny ročného nájmu na nehnuteľný majetok,
  • poskytuje všetky služby spojené s užívaním NP vrátane väčších opráv (strecha,kanalizácia..) a taktiež je medzičlánkom v komunikácií medzi správcom domu a nájomcom NP
  • naše nebytové priestory sú vhodné na podnikanie a to obchodné priestory,skladové priestory, administratívne, kancelárie, služby, obchody, ateliér, sklady, sídla neziskových organizácií, archív, dielňa, priestory pre vzdelávanie či jazykové alebo materské -prenatálne, seniorské vzdelávacie kurzy, pre firmy a tímy, rôzne akcie kultúrne, športové, vzdelávacie, komunikačné, teambuilding
  • uzatvoríme s Vami pre Nás najvýhodnejšiu ponuku na krátkodobý či dlhodobý prenájom