OZNAM - Príprava na vykurovaciu sezónu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

vzhľadom na skutočnosť, že sa začína vykurovacie obdobie Vás touto cestou upozorňujeme (na základe odporúčania dodávateľa tepla TEHO, s.r.o.), že je potrebné v každom byte otvoriť regulačné hlavice na radiátoroch na maximum po dobu približne 2 týždňov, kým sa systém ústredného vykurovania odvzdušní.

V prípade, že tak neurobíte môžete spôsobiť problémy pri začatí vykurovania bytov a zároveň tým navýšiť výdavky z Fondu opráv.

Zároveň žiadame všetkých vlastníkov bytov na vrchných poschodiach aby pravidelne aspoň 2-krát denne odvzdušňovali radiátory vo svojich bytoch.

Za porozumenie Vám ďakujeme.