Preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 

Na základe záverov prijatých opatrení Krízovým štábom mesta Košice zo dňa 1. 10. 2020 žiadame našich klientov (vlastníkov bytov) o vybavovanie neodkladných záležitostí prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie.  

Vzhľadom na núdzový stav a opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa snažíme minimalizovať osobný kontakt v priestoroch administratívnej budovy Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. 

Kontakty na zamestnancov nájdete tu. V prípade naliehavej situácie vám budú k dispozícii naši zamestnanci v kancelárii prvého kontaktu, a to v utorok a vo štvrtok od 8.00 do 12.00 hod. Prijaté opatrenia budú v platnosti predbežne do 15. 11. 2020. Prosíme vás o zodpovedné dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení a dostatočného sociálneho odstupu. Ďakujeme za pochopenie.