Prečo by sme mali spolupracovať

  • Ponúkané služby a práce sa opierajú o dlhoročné skúsenosti spoločnosti so správou, údržbou a obnovou bytového a  domového fondu.
  • Na zabezpečenie kvality hotového produktu má spoločnosť zavedený a udržiavaný manažérsky systém kvality podľa normy ISO 9001:2008.
  • Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. má na realizáciu vybraného druhu vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému udelenú licenciu vydanú Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o..
  • Pracovníci našej spoločnosti na ponúkané služby a práce sú riadne zaškolení a v prípade, že to vyžaduje legislatíva na druh poskytovanej služby alebo práce majú príslušnú odbornú spôsobilosť.