Právnik

Právnik

Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13

Mzdové podmienky: 900,00 € - 1300,00 €

Termín nástupu: dohodou

Pracovný pomer: doba určitá a to na čas zastupovania zamestnankyne počas čerpania jej materskej a rodičovskej dovolenky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vypracovanie žalôb, návrhov na vykonanie exekúcie, vyjadrení, opravných prostriedkov a pod. 
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • právna analýza, právna pomoc iným oddeleniam 
 • účasť na súdnych pojednávaniach
 • písomná a ústna komunikácia v súdnom a exekučnom konaní, pri styku s orgánmi štátnej moci, štátnej správy a samosprávy, pri styku s orgánmi činnými v trestnom konaní, klientami BPMK 
 • vybavovanie došlej korešpondencie (odpovedí nájomcom, žiadateľom a pod.)
 • plnenie iných úloh pridelených nadriadeným

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príspevok na stravu zamestnanca
 • príspevok do DDP
 • príspevok na športové aktivity
 • príspevok na kultúrne akcie
 • príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • platená dovolenka nad rámec zákona
 • príspevok pri životných jubileách
 • zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Outlook - pokročilý)
 • znalosť exekučného práva a pracovného práva vítaná
 • skúsenosť s tvorbou civilných žalôb a zmlúv požadovaná
 • orientácia v judikatúre súdov SR
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • efektivita
 • koncepčné myslenie

 

Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Právo

 

Dĺžka praxe: 2 roky v odbore

 

Kontakt: 055/7871 319, 055/7871 301

 

Informácie

V prípade Vášho záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list na kontaktné údaje:

 • email: pravne@bpmk.sk
 • poštou na adresu: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                           Južné nábrežie 13

                                           042 19  Košice