Pracovník vlastnej ochrany

Pracovník vlastnej ochrany

Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13 a objekty v správe spoločnosti

Mzdové podmienky:  816,00 EUR  + všetky zákonné príplatky

Termín nástupu: dohodou

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vykonáva činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v zmysle oprávnení pracovníka vlastnej ochrany,
 • zaisťuje a vykonáva opatrenia na výkon ochrany majetku a bezpečnostnej služby,
 • vykonáva denné kontroly vonkajšieho a vnútorného stavu chráneného objektu a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a bezpečnostných hrozieb vlastnými silami, prípade oznámením zistených nedostatkov a hrozieb oprávnenej osobe,
 • vykonáva pravidelné obchôdzky na zverených objektoch,
 • vykonáva určeným spôsobom preverenie signálu o narušení chráneného priestoru a objektu,
 • monitoruje objekt a priľahlé priestory pomocou bezpečnostného kamerového systému,
 • zisťuje a zaznamenáva totožnosti osôb v zmysle oprávnení pracovníka vlastnej ochrany,
 • spolupracuje so zložkami polície, hasičského a záchranného zboru, orgánmi štátneho a verejného sektora,
 • dohliada na dodržiavanie zákonných predpisov a interných predpisov,
 • odovzdáva hlásenia oprávneným osobám o udalostiach vzniknutých počas výkonu služby,
 • vykonáva zápisy do určených evidenčných kníh,
 • vykonáva plnenie iných pracovných úloh v zmysle pracovného zaradenia a usmernení zamestnávateľa
 • oboznamuje sa obvyklým spôsobom s rozpisom pracovných zmien, ktorý záväzne berie na vedomie
 • prijíma a spracováva volania prichádzajúce na linku havarijnej služby,
 • dodržiava rozpis pracovných zmien stanovený spracovaným a schváleným plánom služieb ako aj odôvodnenými odsúhlasenými zmenami v pláne služieb
 • vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z interných predpisov spoločnosti a podľa pokynov nadriadeného a zamestnávateľa

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príspevok na stravu zamestnanca
 • príspevok do DDP
 • príspevok na športové aktivity
 • mobilný telefón aj na súkromné účely
 • zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti pracovníka SBS
 • fyzická zdatnosť
 • schopnosť zvládať stresové situácie
 • držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B
 • ovládanie PC - užívateľská úroveň
 • skúsenosť s prácou pracovníka SBS, VO v administratívnom centre – výhodou
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce pracovníka VO
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť
 • kultivovaný verbálny prejav a vystupovanie
 • schopnosť nočnej práce

Vzdelanie: 

 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. a II. stupňa

Informácie:

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis s motivačným listom. Spoločnosť bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, pozvánkou na osobný pohovor. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Kontakt: 055/7871 301

 - e-mail:   bpmk@bpmk.sk

 -  adresa: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                   Južné nábrežie 13

                   042 19  Košice