Poskytovanie havarínej služby

Havarijná služba vykonáva činnosti, ktoré sa zameriavajú na odstránenie a opravu havarijných stavov v bytovom dome, či už ide o haváriu na ústrednom kúrení, elektroinštalácii, vodovodných rozvodov a podobne.

Je potrebné uvedomiť si, že bytový dom je akýmsi „živým organizmom“, ktorý si žije svojím životom. Obyvatelia bytového domu užívajú a používajú všetky služby, ktoré im náležia, či už prívod pitnej vody, teplej úžitkovej vody, tepla, elektrickej energie, kanalizácie, atď. Ich užívaním samozrejme dochádza aj k poruchám či haváriám.

Ak nastane tento stav je nevyhnutné, aby zodpovedná osoba okamžite havarijný stav odstránila a závadu opravila za účelom bezpečia a komfortu všetkých obyvateľov bytového domu.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (ďalej len ako „BPMK“) má oproti iným správcom či spoločenstvám obrovskú konkurenčnú výhodu, ktorou je vlastná havarijná služba. BMPK ju zabezpečuje vlastnými vyškolenými zamestnancami - odborníkmi vo svojich oblastiach činnosti. 

Je samozrejmé, že nikto nemôže vedieť všetko, a preto má BMPK vo svojich radoch vyštudovaných vodárov, plynárov, elektrikárov, ktorí sú pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov neustále k dispozícii. Taktiež zabezpečuje prečistenie kanalizácie vlastnými mechanizmami.

BPMK považuje havarijnú službu za podstatnú a neoddeliteľnú súčasť správy domu, nakoľko nerušené užívanie všetkých služieb, ktoré k bytu a domu prináležia zabezpečuje kvalitu bývania, čo je pre BPMK prioritou. 

Preto BPMK dáva vlastnej havarijnej službe značnú dôležitosť, dôkazom čoho je aj vlastný dispečing. Havarijná služba je tu pre vás 24 hodín denne, a to vrátane víkendov a sviatkov.

Ako ste sa práve mohli dočítať, jedná sa o naozaj rozsiahlu, systematickú a vysoko odbornú činnosť, ktorú BPMK dokáže zabezpečiť vďaka svojim odborným zamestnancom, znalostiam, skúsenostiam a technickému vybaveniu. 

BPMK má všetky predpoklady a skúsenosti pre zabezpečenie vlastnej havarijnej služby aj pre váš bytový domu a bude nám cťou a záväzkom vás o tom presvedčiť aj pri správe vášho bytového domu na základe Zmluvy o výkone správy, vďaka čomu vám odpadnú všetky starosti aj v tejto agende.