Ponuka služieb a prác

Ponuka služieb a prác

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ponúka v rámci svojej činnosti tieto služby:

a)    správu bytového a nebytového fondu a poskytovanie  služieb spojených s touto správou vrátane údržby bytového a nebytového fondu

b)    stavebné práce bytových domov, ale aj nebytových budov (hotely, budovy pre administratívu, školstvo, zdravotníctvo a pod.) ako napr. obnovy a nadstavby bytových domov, rekonštrukcie  bytov a priestorov, odstraňovanie systémových porúch bytových domov,  kompletné zatepľovanie domov, výmenu okien, opravy a rekonštrukcie striech a pod.

c)    remeselné práce ako napr. vodoinštalačné, kúrenárske, murárske, zámočnícke, podlahárske, maliarske, elektroinštalačné

d)    taktiež realizujeme montáž určených meradiel na meranie spotreby studenej a teplej úžitkovej vody

e)    dopravné služby

f)     čistenie kanalizačných systémov

g)    odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (revízie) elektrických a plynových

h)    ďalej ponúkame služby technika požiarnej ochrany, stavebného dozoru, stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby a verejné obstarávanie

i)     BOZP

j)     vypracovanie správy o technickom stave budovy

alebo ak potrebujete podrobnejšie informácie prejdite na našej web stránke do kategórie – Činnosti