Štatutárne orgány a majetková štruktúra

Konateľ  spoločnosti  je menovaný a volený jediným 100%-tným vlastníkom spoločnosti – Mesto Košice  v pôsobnosti Mestského zastupiteľstva Mesta Košice.

Konateľ spoločnosti a štatutárny zástupca spoločnosti    Ing. Peter Vrábel
kontakt : bpmk@bpmk.sk     +421 55 7871 353   

Dozorná rada spoločnosti

Bc. Dominik Karaffa – predseda

Ing. Vladimír Saxa – člen

JUDr. Beáta Zemková- člen

Majetková štruktúra spoločnosti: spoločnosť bola založená jedeným spoločníkom Mestom Košice a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v odd. Sro, vložka č.22846/V. Základné imanie spoločnosti je vo výške 4.316.381,00 EUR a je splatené v celom rozsahu. Jediným vlastníkom spoločnosti je Mesto Košice.

Zakladateľská listina spoločnosti :     ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA úplne znenie r.2017
Valné zhromaždenie spoločnosti :     zápisnica VZ 14-05-2015