Organizačná štruktúra

Konateľ – Riaditeľ spoločnosti

ÚSEK KONATEĽA CEO (Chief Executive Officer)

 • ODDELENIE RIADITEĽA
  • Referát personálnej práce
  • Referát verejného obstarávania
  • Referát inovácií a technológií
  • Referát BOZP, PO a CO
  • Referát registratúry
 • PRÁVNE ODDLENIE
  • Referát právneho konania
  • Referát právnej administratívy
  • Referát právnej registratúry

Námestník riaditeľa pre ekonomiku

EKONOMICKÝ ÚSEK CFO (Chief Financial Officer)

 • ODDELENIE PREDPISU
  • Referát predpisu bytov
  • Referát predpisu objektov
 • FINANČNÉ ODDELENIE
  • Referát operatívnej evidencie
  • Referát spracovania faktúr
  • Referát skladového hospodárstva

Námestník riaditeľa pre prevádzku

TECHNICKÝ ÚSEK COO (Chief Operations Officer)

 • ODDELENIE VÝROBY
  • Referát technickej prípravy
  • Referát dopravnej výroby
  • Referát stavebnej výroby
 • ODDELENIE ÚDRŽBY
  • Referát evidencie záznamov
  • Referát odborného majstra
  • Referát vlastnej údržby
 • ODDELENIE SPRÁVY OBJEKTOV
  • Referát správy bytov
  • Referát správy nebytových priestorov
 • ENERGETICKÉ ODDLENIE
  • Referát energetiky
  • Referát VTZ
  • Referát regulácie a merania
 • ODDELENIE PODPORNÝCH ČINNOSTÍ
  • Referát vlastnej ochrany
  • Referát operačného strediska