Informácie podľa §44 zákona 25/2006Z.z.

Dátum zverejnenia Formulár Číslo uvedené vo vestníku
25.09.2013 INFORMÁCIA o výsledku VO WYT 10 538 VO WMT 10 538
10.09.2013 INFORMÁCIA o výsledku VO WYT 10 534 VO WYT 10 534
27.08.2013 INFORMÁCIA 44 o výsledku VO WYT 10 536 VO WYT 10 536
21.08.2013 INFORMÁCIA-o-výsledku-VO-WYP-9799 VO WYP-9799
20.08.2013 INFORMÁCIA o výsledku VO WYT 10 540 VO WYT 10 540
01.08.2013 Informacia§44-o vysledku 6490-MSS VVO-81-2013-6490-MSS