Informácie podľa §41 zákona 25/2006Z.z.

Dátum zverejnenia Formulár Číslo uvedené vo vestníku
09.10.2013 BPMK-2013-03-PZ-VS-Hrebendova-buranie-informacia-VVO-par41Kriteria.pdf BPMK-2013-03-PZ-VS-Hrebendova buranie-informacia-VVO-par41Kriteria
27.08.2013 formular § 41 oznámenie o otváraní Krtitéria WYT 10 538
27.08.2013 formular § 41 oznamenie o otvarani kriteria WYT 10 534
12.08.2013 formular § 41 oznámenie o otváraní časť Kritéria WYT-10 536-VVO126-13
12.08.2013 Formulár § 41 Kritéria 9799 – WYP-VVO121-13
31.07.2013 Formular§41-WYT-10540 kriteria WYT-10540-VVO126-13
30.07.2013 BPMK-2013-04-PprZ-Deratizacia a ine-info o otvarani zakazky WYS-10947-VVO-127-13
29.07.2013 BPMK-2013-03-PZ-VS-Hrebendova buranie-informacia-VVO-par41 WYT-11675-MSP-VVO-129-13
26.07.2013 formular§41-WYT-10534VVO-126-13 WYT-10534VVO-126-13
25.07.2013 formular§41-WYT-10538VVO-126-13 WYT-10538VVO-126-13
23.07.2013 Formular§41-WYT-10540VVO-126-13 WYT-10540VVO-126-13
22.07.2013 Formular§41-WYT-10536VVO126-13 WYT-10536VVO-126-13
19.07.2013 Formulár§41-WYP-9799VVO WYP-9799VVO-121-13