HISTORICKÁ RADNICA, Hlavná 59

TU pozri!!   Pravidlá a možnosti prenájmu pre sprevádzanie turistov pri prehliadke VSHR

sprievodca-ok.

Kontakt na info a správcu objektu : +421 917 841 594  , +421 905 229 277

HISTORICKÁ RADNICA jej história až  súčastnosť...

V stredovekých mestách sa radničné budovy stavali na najvýznamnejšom mieste. Pôvodná košická radničná budova Curia Civitas – Mestská radnica stála  v priestore súčastného Štátneho divadla, v geometrickom strede vtedajšieho mesta. V roku 1756 ju zbúrali, keďže jej hrozilo zrútenie.

Nová radnica bola postavená v rokoch 1779 – 1780 neďaleko, na mieste, kde už od 13. storočia jestvovali dva bohaté meštianske domy. Autorom projektu bol bratislavský staviteľ Ján Langer. Radnica sa začlenila do východného radu domov na Hlavnej ulici a zachovala sa bez výraznejších prestavieb až dodnes.

Dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare U má klasicistickú fasádu, bohato členenú barokovou sochárskou výzdobou. Nad balkónom sa nachádza reliéf mestského erbu umiestnený v tympanóne, nad ktorým stojí 6 kamenných sôch.

Z vestibulu hlavného vchodu vedie na poschodie reprezentačné kamenné schodisko s balustrádou. Na jeho klenbe je namaľovaná alegória „Uhorského práva“, ktorej autorom je košický maliar Erazmus Schrött. Zo schodiska sa vstupuje do foyeru, ozdobeného obrazom patrónky mesta – Svätej Alžbety. Najreprezentatívnejšou miestnosťou prvého poschodia je Zasadačka, pôvodne Mestského zastupiteľstva, dnes Mestskej rady, dekorovaná monumentálnou výzdobou a doplnená iluzívnym mramorovaním. Na stenách sa nachádzajú portréty bývalých mešťanostov, starostov a primátorov mesta a vyobrazenie mestského erbu z roku 1502.

Z foyeru možno tiež vstúpiť na sekretariát a do pracovne primátora, ktorú zdobí nábytok z 18. storočia a veľkoplošný obraz s témou „Bitka pri Moháči“. Stropná maľba situovaná do nebeského priestoru predstavuje alegóriu „Dobrej vlády Jozefa II.“.

Z pracovne primátora sa vstupuje do Bieleho salónika, vyhradeného na rokovania s významnými návštevami. Je zariadený bielou sedacou súpravou, malým príborníkom a obrazmi zo začiatku 19. storočia.

Ďalšie miestnosti radnice, z ktorých najzaujímavejšia je Malachitová sieň s okrúhlym dreveným stolom, slúžia na rokovania a konferencie.

V zadnom trakte radnice sa nachádza Veľká sála, v ktorej sa konajú kultúrne a spoločenské podujatia rôzneho druhu. V priebehu 19. a 20. storočia prešla radničná budova niekoľko krát opravami a reštaurovaním malieb. V roku 1995 Mestská rada rozhodla, že objekt radnice, ktorý od roku 1928 slúžil ako verejná knižnica, bude opäť reprezentačným sídlom vedenia samosprávy Košíc.

V súčasnosti v priestoroch Historickej radnice primátor mesta prijíma najvýznamnejšie domáce a zahraničné návštevy.