Helpdesk

Vďaka oddeleniu helpdesk nikdy nestratíte prehľad o svojich požiadavkách a vždy ich jednoducho nájdete spätne priamo v systéme. Jeho primárnou úlohou je uľahčiť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu, ktorá po zadaní požiadavky môže pokračovať jednoducho len formou e-mailovej komunikacie. 

Momentálne prostredníctvom tohto oddelenia plánujeme implementovať v súčinnosti s portálom poschodoch.sk nasledujúce úkony:

  • Evidovanie a spracovanie žiadostí
  • Prideľovanie žiadostí jednotlivým zodpovedným zamestnancom
  • Monitorovanie stavu, t. j. stav riešenia žiadosti