Havarijná služba

Havarijná služba sa zameriava na odstránenie a opravu havarijných stavov v bytovom dome, a to o haváriu na ústrednom kúrení, elektroinštalácii, vodovodných rozvodov a podobne.

Je potrebné uvedomiť si, že bytový dom je akýmsi „živým organizmom“, ktorý si žije svojím životom. Obyvatelia bytového domu užívajú a používajú všetky služby, ktoré im náležia, ako prívod pitnej vody, teplej úžitkovej vody, tepla, elektrickej energie, kanalizácie, atď. Ich užívaním samozrejme dochádza aj k poruchám či haváriám.

Oproti iným správcom či spoločenstvám máme obrovskú konkurenčnú výhodu, ktorou je vlastná havarijná služba. Zabezpečujeme ju vlastnými vyškolenými zamestnancami - odborníkmi vo svojich oblastiach činnosti. Vo svojich radoch máme vyštudovaných vodárov, plynárov, elektrikárov, ktorí sú pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov neustále k dispozícii. Taktiež zabezpečujeme prečistenie kanalizácie vlastnými mechanizmami.

Havarijnú službu považujeme za podstatnú a neoddeliteľnú súčasť správy domu, nakoľko nerušené užívanie všetkých služieb, ktoré k bytu a domu prináležia zabezpečuje kvalitu bývania. Vlastná havarijná služby je pre nás na poprednom mieste, dôkazom čoho je aj vlastný dispečing. Havarijná služba je tu pre vás 24 hodín denne, a to vrátane víkendov a sviatkov.