Ekonóm - Referent predpisu

Ekonóm - Referent predpisu

 

Miesto výkonu práce: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13

 

Mzdové podmienky: 812,00 € až 1.044,00 € / mesiac / brutto.

Termín nástupu: od 17.8.2020.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Zabezpečovanie programového vybavenia na vedenie ekonomickej agendy,
  • Nahrávanie mesačných platieb prostredníctvom SIPO a iných zmenových dokladov,
  • Vyhotovovanie mesačných a ročných uzávierok,
  • Príprava na ročné vyúčtovanie zálohových platieb,
  • Kontrola platieb, predpisov, počtu osôb,
  • Kontrola nákladov a spracovania v bytoch so zmiešaným vlastníctvom,
  • Vybavovanie klientov, korešpondencii a reklamácií z vyúčtovania,
  • Komunikácia a spolupráca so Slovenskou poštou, a.s. (SIPO),
  • Spracovanie mesačných podkladov o vývoji pohľadávok, podľa typu bývania,
  • Spracovanie ekonomickej evidencie obecných bytov a pridelenom obvode,
  • Prihlásenie a odhlásenie nájomníkov na základe podkladov,
  • Výpočet a úpravy zálohových predpisov, účtovanie platieb,
  • Sledovanie úhrad podľa platobných rozkazov, dohôd a exekúcií,
  • Príprava na mesačnú uzávierku (kontrola platieb, predpisov a zostatkov),
  • Spracovanie a evidovanie bytového domu pri preberaní do správy,
  • Určovanie výšky predpisu a úhrad spojených s bývaním,
  • Vykonanie zmien zálohových predpisov za služby spojené s bývaním a fondu údržby a opráv,
 • Sledovanie a účtovanie došlých platieb, spracovanie zmien pre SIPO,
 • Koordinácie činností, v súvislosti so zabezpečením kompletnej účtovnej a daňovej agendy,
 • Kontrola platieb z bankových účtov spoločnosti,
 • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva, daňovej sústavy. Občianskeho a Obchodného zákonníka, Zákonníka práce a ostatných zákonov, súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti,
 • Riadenie a koordinácia činnosti inventarizačnej, vyraďovacej, likvidačnej a škodovej komisie,
 • Koordinácia inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok,
 • Zabezpečovanie strategického finančného plánovania,
 • Pripravovanie a spracovávanie finančných výkazov spoločnosti,
 • Analyzovanie finančnej situácie spoločnosti,
 • Plánovanie, riadenie a sledovanie cash flow,
 • Komunikovanie s finančnými inštitúciami a externými partnermi spoločnosti,
 • Reportovanie výsledkov členom vrcholového managementu.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Príspevok na stravu zamestnanca
 • Príspevok do DDP
 • Príspevok na športové aktivity
 • Príspevok na kultúrne akcie
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Platená dovolenka nad rámec zákona
 • Príspevok pri životných jubileách
 • Zamestnávateľ umožňuje zamestnancom bezplatné parkovanie na parkovisku zamestnávateľa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Znalosť SW Windows a Office365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • Analytické myslenie,
 • Lojálnosť,
 • Znalosť SW DOMUS a FINUS, výhodou.

 

Vzdelanie:

 • Ekonomické, resp. s ekonomickým zameraním.
 • Stredoškolské s maturitou,
 • Vysokoškolské I. stupňa,
 • Vysokoškolské II. stupňa.

 

Dĺžka praxe:

Pozícia nie je vhodná pre absolventa.

 

 Kontakt: 055/7871 301

 Informácie:

 V prípade záujmu, zašlite profesijný štruktúrovaný životopis na kontaktné údaje:

 - e-mailom: bpmk@bpmk.sk

 - poštou na adresu:      Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

                                    Južné nábrežie 13

                                    042 19  Košice