Dopravná výroba

Pod dopravnou výrobou si možno predstaviť komplexnú starostlivosť v rámci zvislého dopravného značenia na území mesta Košice. V rámci tejto oblasti zabezpečujeme výkon prác dopravného značenia na základe požiadaviek Magistrátu mesta Košice, odporu dopravy. 

Práce vykonávame v troch základných činnostiach:

  • Osadenie novo určených zvislých dopravných značiek podľa projektovej dokumentácie
  • Oprava poškodených zvislých dopravných značiek
  • Realizovanie ostatných požiadaviek jednotlivých mestských častí na území mesta Košice

Do budúcna uvažujeme o rozšírení našej pôsobnosti o montáž a opravy zvodidiel, náterov príslušenstva cestných telies a vodorovného dopravného značenia.