DOLNÁ BRÁNA - ARCHEOLÓGIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Lower Gate–Archaeology Museum)

História    Súčasnosť     Virtuálna prehliadka  

Fotogaléria - podzemie

Fotogaléria - akcie

Pozvánka do MúzeaDolná brána- vchod

Ponuka na prenájom 

Oznamy - Informácie

Kontakt  :   bpmk@bpmk.sk     +421 915 697 585

Múzeum je otvorené pre verejnosť     od 15. mája     do 15. septembra    denne  okrem pondelka. od 10:00 do 18:00.  

 

plán múzea

Lower Gate as a museum The museum is open to the public from      15 May     to     15 September    daily from 10:00 to 18:00. except  Mondays. Admission to the museum: children and seniors € 0.50 adults € 0.90