Cenníky,štandardy,info (ELEKTRINA, TEPLO, SLUŽBY...)

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Cenníky

Cenník dodávky elektriny pre firmy a organizácie
Cenník je zostavený na základe rozhodnutí ÚRSO  0207/2020/E0229/2020/E

Rozhodnutie Úradu Sieťových Odvetví rozhodnutie-urso_teplo-2019

Rozhodnutie Úradu Sieťových Odvetví  o-zmene-ceny-tepla_2018

Štandardy

Evidencia štandardov kvality za TEPLO  evidencia-standardov-kvality-za-oblast-teplo_2018

Evidencia štandardov kvality za ELEKTRINA dodávka

Evidencia štandardov kvality za ELEKTRINA distribúcia

Vplyv primárnych energetických zdrojov na životné prostredie

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky


distribucia_bpmk_2017                  dodavka_bpmk_2017

sk_distribucia_xls                            sk_dodavka_xls

  1. Evidencia štandardov kvality za TEPLO    Evidencie-standardov-kvality-teplo
  2. Spoplatňovanie poskytovaných služieb a plnení nad rámec zákonných povinností správcu bytového domu a nebytových priestorov, vrátene investičných akcií – VPS 06/2014, platný od 1.12.2014
  3. Príloha č.1-VPS-cenník služieb  (TU!)

2. Platné cenníky za predaj elektriny a tepla v od dodávateľa BPMK, s.r.o.

3. Neplatné cenníky od dodávateľa BPMK, s.r.o.


Archív

Cenníky:  0198/2019/E – distribúcia TU!!!  0269/2019/E – dodávka elektrickej energie   TU!!!
Evidencia štandartov kvality za oblasť  ENERGETIKA    DISTRIBÚCIA
Štandardy kvality v oblasti dodávke  a distribúcií EE sk_distribucia elektriny_mds
Rozhodnutie ÚRSO č. e-op-0048_2014 o dodávke elektriny    sk_dodavka elektriny