Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory

Oznam o obchodnej verejnej súťaži platná od 12.03.2020 do 26.03.2020