16

Marec

Admin
Nariadenie o ochrane tváre

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice vyzýva všetkých návštevníkov, aby ...

13

Marec

Admin
Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice na úrovni mestských podnikov ...

Strana 5 z 5
Verejné obstarávanie
19.11.2020
Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch v správe BPMK, s.r.o.

viac informácií...

13.11.2020
Dodávka a montáž 3 ks hliníkových stien s dverami do objektu MŠ Muškátová 7, Košice

viac informacií...

10.11.2020
Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie r. 2020 - 2021.

viac informácií...

zobraziť všetko