Aktuálne informácie
Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice na úrovni mestských podnikov...

13.03.2020 | admin
NOVINKA
Strana 2 z 2