Aktuálne informácie
Bezhotovostné platby

Oznamujeme, že v období od 18. marca do 29.03.2020 (ak sa nezmení celoslovenská situácia), bude výkon Bytového podniku...

18.03.2020 | admin
Čistenie a dezinfekcia v bytových domoch

Na základe vašich otázok by sme vás radi informovali, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu...

17.03.2020 | admin
Nariadenie o ochrane tváre

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice vyzýva všetkých návštevníkov, aby...

16.03.2020 | admin
NOVINKA
Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice na úrovni mestských podnikov...

13.03.2020 | admin
NOVINKA
Strana 2 z 2