Kontakty

Kde nás nájdete?

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.BPMK budova1
Južné nábrežie č. 13
042 19  Košice
IČO: 44 518 684
DIČ: 202 272 2075
IČ DPH: SK 202 272 2075
Deň zápisu:  29.11.2008
Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Košice I., vložka 22846/V
Bankové spojenie: SK 51 0200 0000 0030 7256 6955  
VÚB, a.s Košice


Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti,obchodné meno:
Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Sídlo: Hlavná 68, 040 01 Košice IČO: 31 682 421

Kontakty

 • Úsek  konateľa
  Kancelárie konateľa : +421 55 78 71 353
  Podateľňa: +421 55 78 71 344       Ústredňa: +421 55 78 71 301
  Marketing: +421 55 7871 306
 • Úsek finančný:
  Sekretariát: +421 55 78 71 332
 • Úsek technický:
  Sekretariát: +421 55 78 71 353
  Prevádzka obecných bytov:      +421 55 78 71 340
  Prevádzka vlastníckych bytov: +421 55 78 71 321308  +421917880 057
  Prevádzka vlastníckych bytov: +421 55 78 71 310  +421917880 028

Poruchová služba 24hod :
Dispečing: +421 55 78 71 301
                  +421 55 7871 345
                  +421 917 880 051

E-mailový kontakt:
bpmk@bpmk.sk
dsvb@bpmk.sk
marketing@bpmk.sk

 

Podnety občanov