Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
09.12.2019 zmluva 061-Z-2019 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1183/2019/UZ Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava zmluva
príloha
09.12.2019 zmluva 060-Z-2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 1162/2019/UZ Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava zmluva
príloha
09.12.2019 zmluva 059-Z-2019 zmluva o spracúvaní osobných údajov Materská škola, Hrebendova 5, 040 01 Košice zmluva
05.12.2019 zmluva 049-NZ-NP-2019 zmluva o prenájme NP a poskytovaní služieb garáz Hlavna 70 YOUTHFULLY YOURS SK, .s.r.o., Mlynky 108/17, 04412 Nižný Klátov zmluva
04.12.2019 zmluva bez čísla zmluva o krátkodobom prenájme Športovej haly M.EDUCATIO Sídlo: Branisková 16, 040 01 Košice zmluva
02.12.2019 zmluva 058-Z-2019 zmluva rámcová o prenájme výdajníkov vody AQUAPRO EUROPE a.s. zmluva
02.12.2019 zluva 047-NZ-NP-2019 zmluva o podnájme NP a poskytovaní služieb Južná trieda 25 FZKS JT , Sušany 151, Hrnčiarske Zalužany 980 12 zmluva