BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Povinne zverejňované dokumenty

Kontakt pre zasielanie infožiadostí v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.Z o slobodnom prístupe k informáciám sú: písomne : Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, elektronicky mailom : bpmk@bpmk.sk