BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Povinne zverejňované dokumenty

Kontakt pre zasielanie infožiadostí v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.Z o slobodnom prístupe k informáciám sú: písomne : Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, elektronicky mailom : bpmk@bpmk.sk
  • Dohody  r.2016
  • Objednávky r.2016
  • Faktúry r.2016
  • Zmluvy   r. 2016
    Zverejnené na základe predpisu č. 341/2012 Z. z.Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov …

    —————————————————————————————-