Dátum zverejnenia Číslo Predmet Zml. strana Prílohy
23.08.2019 zmluva 034-Z-2019 zmluva o výmene okien MŠ Huškova 45 DANABI, Bidovce zmluva
23.08.2019 034/Z/2019 Zmluvy o dielo uzatvorenej s firmou DANABI s.r.o. DANABI s.r.o. Zmluva
20.08.2019 DoD3 k zmluve 272/2015 zmluva o podnájme služobného bytu Odborárska 9 ŠTATNE DIVADLO Košice zmluva
15.08.2019 26/NZ/NP/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/NZ/NP/2019 Matúš Látal Zmluva
15.08.2019 27/NZ/NP/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/NZ/NP/2019 Matúš Látal Zmluva
09.08.2019 zmluva 033-Z-2019 zmluva o zabezpečení a prevádzky a prenájme Športovej Haly- Hviezdoslavova 8 Magistrát Mesta Košice zmluva
08.08.2019 DoD1 k zmluve 038-NZ-NP-2017 zmluva o prenájme NP a poskytovaní služieb Hlavna 68 AULA Košice, Hlavna 68, KE zmluva
05.08.2019 zmluva 032-Z-2019 zmluva o spoločnej OHLASOVŇA POŽIAROV Magistrát Mesta Košice zmluva