BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Zodpovedné osoby za VO

Marková Ing.

Lipták Ing.

Porembová

Mikitová Ing.

—————————————————————————————————————————————————————————

Ná základe zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Vám vieme poskytnúť sprostredkovanie a odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.

KONTAKTY :         bpmk@bpmk.sk            +421 55 7871 301     +421 55 7871 353

—————————————————————————————————————————————————————————