BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Zodpovedné osoby za VO

Marková Mária Ing.

Lipták Ladislav Ing.

Porembová Gabriela

KONTAKTY :         bpmk@bpmk.sk            +421 55 7871 301     +421 55 7871 353