BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA-Poliklinika

**********************************************

Poliklinika KVP, Košice

Kontakt:

Adresa: Cottbuská 13
040 23 , Košice 2 – Sídlisko KVP
KONTAKT : +421 918 672 037
E-MAIL:  bpmk@bpmk.sk
**********************************************************************************

Poliklinika Ťahanovce, Košice

Kontakt:

040 13 , Košice-Sídlisko Ťahanovce

 KONTAKT :  +421 918 672 038
E-MAIL:  bpmk@bpmk.sk
***********************************************************************************

Správca objektu a možnosti prenájmu:

bpmk@bpmk.sk        +421  905  868  164