BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK

 

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejši návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční 17.07.2017 o 13: 30 hod. v zasadačke BPMK na 1. poschodí.
.