BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže od 04.10.2017 do 18.10.2017-NEBYTOVE PRIESTORY

oznam-ovs-4-10-2017-nv