Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,

Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“)

vyhlasuje

ponukové konanie na mieste

o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK

(v podaniach nie sú zahrnuté ceny za služby, ktoré budú zarátané v rámci mesačného zálohového predpisu)

BPMK oznamuje, že pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ostatné organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby stanovuje zľavu až do výšky 90 % z minimálnej ceny nájomného vybraných nebytových priestorov v objekte Magistrátu mesta Košice a vybraných priestorov na ulici Hlavná č. 68 a Hlavná č. 70 v Košiciach

                                                                                                         

Športová hala Košice

Časový harmonogram