BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponukového konania na mieste + zľava vo výške 90 % pre o.z., n.z. a nadácie v objekte Magistrátu MK a Hlavná 68 a Hlavná 70

Bytový Podnik Mesta Košice vyhlasuje

ponukové konanie na mieste – na voľné nebytové priestory

AKCIA !! zľavu vo výške 90 % pre o.z., n.z. a nadácie v objekte ” Magistrátu Mesta Košice

TR SNP 48/A, Hlavná 68 a Hlavná 70″,

vyhlasenie-ponukoveho-konania-na-mieste-nebytove-priestory-od -31-01-2019