BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponukového konania na mieste – na voľné nebytové priestory Polikliniky KVP a ŤAhanovce, TR.SNP 48/A- Magistrát a akcia-zľava vo výške 90 % pre o.z., n.z. a nadácie v objekte Hlavná 68 a Hlavná 70

Bytový Podnik Mesta Košice vyhlasuje

ponukové konanie na mieste – na voľné nebytové priestory

AKCIA !! zľavu vo výške 90 % pre o.z., n.z. a nadácie v objekte Hlavná 68 a Hlavná 70,

 

podmienky čítaj TU !!