BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

PONUKOVE KONANIE na reklamnú plochu v priestore Magistrátu Mesta Košice, Tr.SNP48/A

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:

 v objekte Magistrátu Mesta Košice- reklamná tabuľa voľná plocha

titulka

Podmienky čítaj TU !!!!!!