BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponukové konanie na mieste na voľný reklamný bilboard (bannery)

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční každý pondelok o 14:00 hod

v zasadačke BPMK na 1. poschodí.

vyhlasenie-ponukoveho-konania-na-billboard– PODKLADY