BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponukové konanie na mieste

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu billboard majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční každý pondelok o 14:00 hod

v zasadačke BPMK na 1. poschodí.

vyhlasenie-ponukoveho-konania-na-mieste-billboardy – PODKLADY

 

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční každý pondelok o 14:00 hod.

vyhlasenie-ponukoveho-konania-na-mieste-nebytove-priestory-07-11-2017