BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponukové konanie na mieste

BPMK vyhlasuje

ponukové konanie na mieste – na voľné nebytové priestory+ zľava vo výške 90 % pre

o.z., n.z. a nadácie a organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v objekte MMK-

TR.SNP 48/A Biely Dom a  Hlavná 68 a Hlavná 70

Podmienky čítaj TU !!!!!!