BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponukové konanie na mieste

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční každý pondelok o 14:00 hod.

 

vyhlásenie-ponukoveho-konania-na-mieste-nebytove-priestory