Bytový Podnik Mesta Košice vyhlasuje

ponukové konanie na mieste - na voľné nebytové priestory

AKCIA !! zľavu vo výške 90 % pre o.z., n.z. a nadácie v objekte " Magistrátu Mesta Košice

TR SNP 48/A, Hlavná 68 a Hlavná 70",

      vyhlasenie-ponukoveho-konania-na-mieste-nebytove-priestory-od-03-09-2019 podrobnosti klik TU !!!