BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

PONUKA na VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO „MURÁR , PODLAHÁR PVC“

Dňa 18.04.2019  uverejnená ponuka na voľné miesto MURÁR a PODLAHÁR PVC- klik TU !!!

suhlas-na-ucely-evidencie-uchadzaca-o-zamestnanie– prečítaj

podlaharimages