BPMK, s.r.o. je na základe mandátnej zmluvy s Mestom Košice poverené v tejto veci jednať.

Formuláre a tlačivá  na stiahnutie

Ste vlastníkom bytu, resp. nebytového priestoru a chcete si kúpou vysporiadať aj pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta ?

Ako na to ?

  1. Písomne alebo mailom podajte žiadosť o odkúpenie pozemku na Magistrát mesta Košíc, Trieda SNP 48/A ,040 01 Košice. Žiadosť môžete podávať jednotlivo za jednotlivé byty / ostatné formuláre- žiadosti poskytneme na vyžiadanie na mail bpmk@bpmk.sk/

  2. Navštívte nás na adrese / BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13. 042 19 Košice/. Doneste so sebou zmluvu, ktorou ste nadobudli vlastníctvo k bytu / k nahliadnutiu/ a môžete u nás vyplniť záväzný dotazník pre odkúpenie pozemku, na základe ktorého pripravíme zmluvu o prevode vlastníctva pozemku. Ak je Vás z domu viac, môžete s nami komunikovať aj prostredníctvom svojho zástupcu, ktorému celý proces bližšie vysvetlíme a jednotliví vlastníci prídu potom už len k podpisu kúpnej zmluvy.

Chcete vedieť o celom procese viac, zaujímajú Vás obšírnejšie informácie ? Zavolajte , alebo navštívte nás . Ochotne a radi odpovieme na všetky Vaše otázky.

  • Stránkové dni : streda ( telefonicky) pondelok, utorok, streda, štvrtok (osobne,písomne), piatok (písomne)
  • BPMK, s.r.o. V čase : od 8:00hod do 12:00 hod a od 13:30 do 15:00 hod.

Južné nábrežie 13, 042 19 Košice mailom : bpmk@bpmk.sk , marketing@bpmk.sk

Telefóny : +421 7871 301,  +421 7871 353,  +421 55 78 71 324 , +421 915 984 103