BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponukové konanie na mieste na nebytové priestory

Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK:

Ponukové konanie na mieste sa uskutoční každý pondelok o 14:00 hod.

v zasadačke BPMK na 1. poschodí.

 

vyhlásenie-ponukového-konania-na-mieste-na-nebytové-priestory-07-11-2017